Priser og tilskud

Prisen for en plads hos Sommerfuglene er pr. 1/1-2021, 9530kr. pr måned.

Der ydes månedligt tilskud fra Kolding kommune på 6530kr., så egenbetalingen er 3000 kr. pr. måned. Der betales alle måneder. 

Hvis man bor i andre kommuner end Kolding kommune, kan tilskuddet være anderledes. 

Pengene indsættes på min konto senest den sidste hverdag i måneden, og betales forud. 

Tilskuddet fra kommunen indsættes på jeres NemKonto senest 1-2 hverdage før den første. Tilskuddet gives bagud. 

 

Der gives søskenderabat hos Kolding kommune, hvis man har flere end et barn i pasning i kommunen. 

 

Hvis I vælger en plads hos Sommerfulgene skriver vi en kontrakt sammen. Samtidigt tager jeg et reservationsgebyr på 2000kr for at blive skrevet op. På den måde er I sikre på at have pladsen, og jeg er sikker på ikke at have holdt en plads, og måske endda have sagt nej til andre interesserede. Gebyret trækkes fra den første betaling ved opstart, men betales ikke tilbage ved opsigelse af pladsen inden start. 

 

Opsigelse af pladsen hos Sommerfuglene kan ske med to måneders varsel. Der kan ikke opsiges med udløb til 1. juli og 1. december, medmindre barnet skal starte i børnehave. 

En mariehøne er fundet